Službe u euharistiji

1.PROTUMAČI  SLUŽBU CEREMONIJARA?


-Ceremonijar je pomoćni poslužitelj često zadužen za svečana bogoslužja.Mora poznavati ne samo propise,nego i pripomoći da bogoslužje bude plodonosno.Redovito je to đakon.


2.PROTUMAČI SLUŽBU KADIONIČARA?


-To je ministrant zadužen za nošenje kadionice koja uvijek ide na čelo procesije. U misi se upotrebljava na početku,za Evanjđelje,prinos darova i posvetne molitve.


3.PROTUMAČI SLUŽBU NAVIKULARA?


-To je ministrant koji prati kadioničara i nosi posudu u obliku lađice  u kojoj se nalaze zrnca tamjana  koja se stavljaju u kadionicu sagorjevanjem daju karakterističan miris u bogoslužnom prostoru.


4.PROTUMAČI SLUŽBU KRUCIFERA?


-To je ministrant koji nosi križ na čelu ophoda,ako nema kadioničara.Redovito je iza kadionice.Pritom je Kristov lik na križu okrenut o smjeru procesije;samo pred nadbiskupom križ se nosi tako da on može gledati u Raspetoga.


  1. PROTUMAČI SLUŽBU CEROFERARA?

-To je latinski izraz za svejećonošu.Ceroferari su ministrantikoji nose svijeće u procesiji,za vrijeme evanjđelja i u svečanim liturgijskim prigodama.


6.UKRATKO PRPTUMAČI RIJEČ «ČITAČ»


-Vjernik ovlašten za čitanj Svetog Pisma (osim Evanđelja) u misnom slavlju.

Skip to content