Župno pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan.536 §1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (leiturgia) i dobrotvornosti (diakonia) Broj članova ŽPV-a ovisi o veličini župe. Za članove ŽPV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti spremne promišljati o pastoralnim pitanjima u crkvenom duhu. Predlaže ih župnik, izabire župna zajednica, a potvrđuje dijecezanski biskup. Svoju službu vrše besplatno. ŽPV razmatra sva pitanja povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem u župi, pripravlja prijedloge i zaključke te vodi brigu za njihovo provođenje. U načelu ima tri odbora:

Odbor za naviještanje Božje riječi – otkriva i potiče karizme i službe unutar župne zajednice, pomaže župniku u okupljanju i trajnoj formaciji župnih suradnika. Skrbi o unaprjeđenju župne kateheze, pastorala braka i obitelji, mladih te različitih “posebnih” skupina vjernika i društvenih ustanova na njezinu području. Traži nove mogućnosti evangelizacije vjernika i društvene sredine .

Odbor za liturgijski i molitveni život – potiče kršćansko slavlje dana Gospodnjega, skrbi o pripremi bogoslužnih i molitvenih slavlja u župi, promiče različite liturgijske službe, aktivno sudjelovanje svih vjernika u liturgiji, skrbi o doličnosti i urednosti paramenata, liturgijskog posuđa i knjiga te o uređenju liturgijskog prostora u skladu s liturgijskim propisima.

Odbor za karitativnu djelatnost – posvećuje brigu siromašnima, socijalno ugroženima te osobama na rubu društva. Razmatra socijalne i druge probleme svoje okoline te nastoji u granicama mogućnosti župe pružiti djelotvornu pomoć. Promiče suradnju s vjerničkim društvima i socijalnim ustanovama. Organizira pastoral starijih osoba i bolesnika te članova njihovih obitelji.

 

 


Članovi Župnog pastoralnog vijeća župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Nova Bukovica:

 • Andrea Bračun
 • Antonija Kokorić
 • Antonio Brzica
 • Ivan Miklić
 • Ivanka Jurman
 • Marin Kokorić
 • Milkica Kolundžiija Sarajlić
 • Monika Brzica
 • Nataša Pohiba
 • Tanja Buneta
 • Tomislav Dereš
 • Tomislav Peček
 • Željko Kramar

Skip to content