Župno ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće (ŽEV) je tijelo koje pomaže župniku u upravljanju župnim vremenitim dobrima. Prema kan. 537 Zakonika kanonskog prava treba ga imati svaka župa. Mandat članova ŽEV-a traje pet godina, a svaki član može biti ponovno biran. ŽEV je savjetodavno tijelo, sastavljeno od vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrđenih od dijecezanskoga biskupa. Za članove ŽEV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću te aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i, po mogućnosti, stručne u pitanjima gospodarstva i prava. Svoju službu vrše besplatno.


Članovi Župnog ekonomskog vijeća župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Nova Bukovica:

  • Marija Peček
  • Dražen Petrović
  • Veselko Špoljar

Skip to content