Ministrant

  • Službe u euharistiji

    1.PROTUMAČI  SLUŽBU CEREMONIJARA? -Ceremonijar je pomoćni poslužitelj često zadužen za svečana bogoslužja.Mora poznavati ne samo propise,nego i pripomoći da bogoslužje bude plodonosno.Redovito je to đakon. 2.PROTUMAČI SLUŽBU KADIONIČARA? -To je […]

  • Tko je ministrant?

    ŠTO ZNAČI  RIJEČ «MINISTRANT»? -Riječ «ministrant» dolazi od latinske riječi «ministrare» što znači služiti. Ministrant služi svećeniku, a samim time i Bogu. TKO JE ZAŠTITNIK MINISTRANATA? -Zaštitnik ministranata je sv. […]

Skip to content