Tjedan 5.2.2024. – 11.2.2024.

5.2. 2024.

Sv. Agata, djevica i mučenica

   

6.2. 2024.

Sv. Pavao Miki i drugovi, mučenici

18:00 h

† DRAGICA I MATO KESTEN, NIKO I LUCA SLADOJE

Mikleuš

7.2. 2024.

Svagdan

18:00 h† ILIJA FILIPOVIĆ

 Nova Bukovica

 

8.2. 2024.

Sv. Jeronim Emiliani; Sv. Jozefina Bakhita, djevica

18:00 h

ZA OZDRAVLJENJE OBITELJSKOG STABLA OBITELJI JUKIĆ

Borik

9.2. 2024.

Sv. Skolastika, djevica

18:00 h

† IVAN I JOZEFINA ORLIĆ, MARIJA I IVAN CESAR

Nova Bukovica 

 

10.2. 2024.

Bl. Alojzije Stepinac, biskup i mučenik

17:00 h

18:00 h

† ANA KOŠOROG

† JOSIP VENCL

Četekovac

Nova Bukovica

11.2. 2024.

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

8:00 h

9:30 h

11:00 h

† DRAGUTIN I ANA AUGUSTINOVIĆ

† MARIO VIDAS

PRO POPULO

Mikleuš

Kozice

Nova Bukovica

ŽUPNE OBAVIJESTI

✠ 7.2.2024. nakon Svete mise sastanak Župnog ekonomskog vijeća

✠ 9.2.2024. nakon Svete mise sastanak Župnog pastoralnog vijeća

 

Skip to content